Údržba veřejné zeleně a komunikací

Naše společnost dlouhodobě zajištuje pravidelnou udržbu městské
zeleně, soukromých areálů, bytových domů, parků apod.
Provádíme zimní a letní udržby komunikací, uklid a odvoz odpadu apod.
Zajistíme instalaci laviček, košů a prvků dětských hřišt apod.